Dažnai užduodamų klausimų atsakymai

KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA NORINT PARDUOTI BUTĄ?

Ruošiantis parduoti butą yra reikalingi reikia pasiruošti šiuos dokumentus:

 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė (privalo būti galiojantys).
 • Dokumentas patvirtinantis asmens nuosavybės teisę, kitaip kaip turtas buvo įgytas (buto pirkimo - pardavimo sutartis, paveldėjimo teisės liudijimas, dovanojimo ar mainų sutartis, buto privatizavimo sutartis, teismo sprendimas ar kiti domukentai pagrindžiantys buto įsigyjimą).
 • Nekilnojamojo turto Registrų centro išrašas/pažyma (yra galimybė užsisakyti notarų biure).
 • Kadastrinių matavimų (inventorizacijos) byla (yra galimybė užsisakyti Registrų centre kopiją).
 • Bendrijos pažyma arba namo administratoriaus pažyma apie buto įsiskolinimą.
 • Energetinio naudingumo sertifikatas. Butas jau gali turėti išduotą sertifikatą, jeigu neturi jį galima užsakyti notarų biure arba pas energinio naudingumo specialistus.
 • Jei butas turi bendrasavininkų tuomet bus reikalingas buto pardavimo notarinis sutikimas. Jų atsisakymo pirkti butą už nurodytą kainą.
 • Jei Registrų centro išraše matysis žyma, kad turtas yra areštuotas, parduoti butą nebus galima. Žyma turi būti nuimta.
 • Jei parduodant butą turite nepilnamečių vaikų ir neturite kito šeimos vardu turto, bus reikalingas teismo leidimas parduoti butą.
 • Jei turtas įkeistas bankui (hipoteka) bus reikalingas banko leidimas parduodant butą. Jei yra kitas kreditorius - taip pat reikalingas kreditoriaus sutikimas.
 • Jei buto pirkimui imamas kreditas iš banko, bus reikalinga kredito pažyma apie suteikiamą paskolą būsto pirkimui, kuroje bus pažymima kredito suteikimo dydį ir sąlygas.
 • Jei pardavėjas yra santuokoje, tuomet reikalingas sutuoktinio sutikimas parduoti būstą. Išskirtinis atvejis jei buvo pasirašytas iki vedybinės ar po vedybinės sutartys.
 • Jei pardavėjas išsituokęs tuomet reikalingas ištuokos liudijimas ir teismo sprendimo, dėl turto pasidalijimo (sprendima turi būti registruotas Registrų centre).
 • Atsiskaitymo už komunalines paslaugas. Visos skolos yra savininko ir jei sandorio metu jos nėra padengtos, lieka buvusiam savininkui. Išskyrus tą atvejį, kaip yra pasirašomas rašytinis šalių susitarimas.

Norint parduoti savo nekilnojamąjį turtą pasitarkite su savo Nekilnojamojo turto brokeriu ar notaru biuru. Kiekvienas pardavimo atvejis yra skirtingas, todėl nusprendus parduoti savo turtą geriausias pasirinkimas būtų turėti savo nekilnojamojo turto brokerį, kuris patars visais iškilusiais klausimais ir paspartins buto pardavimą.

Tuite klausimų? Susisiekite telefonu +370 681 74580 arba rašykite 

KADA GALIMA PARDUOTI PAVELDĖTĄ BUTĄ?

Parduoti paveldėtą butą (sklypą, namą, sodą) ar kitą nekilnojamąjį turtą asmuo gali iš karto, kai šis turtas paveldėtojo vardu įregistruojamas nekilnojamojo turto registre.

Pirmiausia, ką reiktų padaryti gavus paveldėjimo teisės liudijimą, tai (butą, namą, sodą) ir tada jau galima šį turtą parduoti. Už paveldėtą nekilnojamąjį turtą mokesčiai gali būti mokami du kartus: pirmą kartą - prieš paveldėjimo liudijimo dokumento išdavimą (paveldimo turto mokestis) ir antrą kartą - kai paveldėtą turtą ketinama parduoti (gyventojų pajamų mokestis). Paveldimo turto mokestis apskaičiuojamas nuo paveldimo turto vertės.

Labai svarbu prieš paveldėtą turtą parduodant būtina nustatyti jo vertę paveldėjimo momentu. Vertė gali būti nustatoma dviem būdais - pagal Registrų centro nurodytą vertę arba užsisakant individualias turto vertinimo paslaugas. Kuo paveldėto nekilnojamojo turto vertė paveldėjimo metu buvo nustatyta mažesnė, tuo didesnis pardavimo skirtumas gali būti, todėl daugeliu atveju geriau užsisakyti individualią turto vertinimo paslaugą.

Nuo paveldėtos turto vertės ir pardavimo kainos skirtumo mokamas 15 proc. gyventojų pajamų mokestis. Šis mokestis bus apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp gautų nekilnojamojo turto pardavimo pajamų ir to turto įsigijimo kainos, kartu išskaičiuojant šiam turtui įsigyti sumokėtus privalomus mokėjimus bei išlaidas, skirtas šio turto remontui.

Informacija apie GPM (gyventojų pajamų mokesčio) įstatyme yra numatyti keletas išimčių atvejų, kuomet asmeniui nereikia mokėti pajamų mokesčio pardavus nekilnojamąjį turtą:

- jei turtą turite įsigyję, ne mažiau kaip 10 metų;

- jeigu pastaruosius du metus tai buvo Jūsų deklaruota gyvenamoji vieta.

Norint parduoti savo nekilnojamąjį turtą pasitarkite su savo Nekilnojamojo turto brokeriu ar notaru biuru. Kiekvienas pardavimo atvejis yra skirtingas, todėl nusprendus parduoti savo turtą geriausias pasirinkimas būtų turėti savo nekilnojamojo turto brokerį, kuris patars visais iškilusiais klausimais ir paspartins buto pardavimą.

Tuite klausimų? Susisiekite telefonu +370 681 74580 arba rašykite